Γλώσσα

Ακολουθούν:

Υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποστήριξης MJfilltech

Αρχική » Υποστήριξη » Υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποστήριξης MJfilltech

Υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποστήριξης MJfilltech Εγγραφή εγγύησης MJfilltech Driver & λογισμικό & εγχειρίδιο Υποστήριξη χρήστη Βίντεο τεχνικής υποστήριξης Υποστήριξη του εγχειριδίου χρήστη

After-Sales Service Guarantee

Thanks for purchasing our machine!

1. One Year Warranty

We guarantee the quality of the main parts within 12 months. If the main parts go wrong without artificial factors within one year, we will freely provide them or maintain them for you. After one year, if you need to change parts, we will kindly provide you with the best price or maintain it in your site. Whenever you have technical question in using it, we will freely do our best to support you.

2. Guarantee of quality

The Manufacturer shall guarantee the goods are made of Manufacturer’s best materials, with first class workmanship, brand new, unused and correspond in all respects with the quality, specification and performance as stipulated in this Contract. Quality guarantee period is within 12 months from B/L date.

The Manufacturer would repair the contracted machines free of charge during the quality guarantee period. If the break-down can be due to the improper use or other reasons by the Buyer, the Manufacturer will collect repair parts cost.

3. Free online consultation

The technicians will keep online. No matter what kind of technical questions that you may have, you would get a satisfactory answer from our professional technicians easily.

4. Installation and Debugging

If you are able to help us get the visa and also would like to bear the costs involved like flight tickets, food, accommodation, etc, we can send our most excellent technicians to your office, and they will give you a full guidance on installation until you know how to operate the machines.

All Rights Reserved

Μενού